{address1: "Lô 230 Nguyễn Quyền, Đại Phúc, Bắc Ninh",city: "BN",code: "Đại Phúc",url: "/lo-230-nguyen-quyen-dai-phuc-bac-ninh"}

{address2: "Xe điện Việt Linh: Đường 36, TT Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh",city: "BN",code: "Quế Võ",url: "/xe-dien-viet-linh-que-vo-bac-ninh"}